Hoe werkt de ZVW-bijdrage bij ontslag?

We hebben met een werknemer een beëindigingsovereenkomst gesloten, waarin ook een ontslagvergoeding is opgenomen. Hoe moeten we omgaan met de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bij uitbetaling van deze beëindigingsvergoeding?

Antwoord

9 april 2015

Een ontslagvergoeding kwalificeert als loon uit vroegere dienstbetrekking. Over loon uit vroegere dienstbetrekking moet u gewoon de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) berekenen. U bent in 2013 over de ontslagvergoeding 7,75% werkgeversheffing ZVW verschuldigd.

Pensioen

Alleen als de werknemer de ontslagvergoeding krijgt als hij de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt, hoeft u geen werkgeversheffing te betalen.
Vergeet niet dat u bij de verwerking van de ZVW-bijdrage de methode van het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) moet hanteren. Bij deze methode berekent u per werknemer het cumulatieve bijdrageloon tot en met het tijdvak waarover u aangifte loonheffingen moet doen. Van dit bedrag trekt u het bedrag af van het cumulatieve bijdrageloon van de werknemer tot dit tijdvak. Het verschil tussen deze twee is de aanwas van het cumulatieve bijdrageloon. Over deze aanwas berekent u de verschuldigde werkgeversheffing ZVW.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Ontslagvergoeding?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar