Hoe wordt de beloning van een topfunctionaris afgebouwd binnen de WNT?

Er bestaat voor onze topfunctionaris een overgangsrecht volgens de Wet normering topinkomens (WNT). Op een gegeven moment moet het salaris teruggebracht worden naar het geldende bezoldigingsmaximum. Bestaat er voor deze afbouw een voorschrift?

Antwoord

29 november 2016

De bezoldiging die is overeengekomen vóór 6 december 2011 voor topfunctionarissen die al enige tijd in dienst zijn, en voor topfunctionarissen die op of na 6 december 2011 in dienst getreden zijn, wordt ongeacht de bezoldiging hoogte ervan, gerespecteerd tot 1 januari 2017. In de periode 1 januari 2017 tot 1 januari 2020 moet de bezoldiging worden afgebouwd. Hierbij geldt dat in het eerste jaar de bezoldiging moet worden verlaagd met 1/4 van het verschil tussen de maximaal toegestane bezoldiging en de bezoldiging van ultimo 2016. Voor het tweede jaar bedraagt de verlaging 1/3 van het verschil tussen de maximaal toegestane bezoldiging en de bezoldiging van 2017. Voor het derde jaar bedraagt de verlaging 1/2 van het verschil tussen de maximaal toegestane bezoldiging en de bezoldiging van ultimo 2018. Vanaf het vierde jaar (2020) is de bezoldiging van de topfunctionaris niet hoger dan het bezoldigingsmaximum wat voor de organisatie van toepassing is.

Voor de toezichthouders geldt een wat afwijkende regeling. Voor leden met wie al vóór 6 december 2011 bezoldiging boven de maxima van de WNT is opgenomen, blijft de bezoldiging voor de periode van aanstelling onaangetast. Dit geldt ook voor de 'nieuwe' toezichthouders met wie in de periode van 6 december 2011 tot 1 januari 2013 een bezoldiging boven de maxima wordt overeengekomen.

Voor alle topfunctionarissen geldt tot slot dat als de bezoldiging ná 1 januari 2013 wordt overeengekomen - 'nieuw' aan te treden of herbenoemd - deze overeenkomst ongeldig is.

Voor topfunctionarissen met een bezoldiging waarop al overgangsrecht van toepassing is, blijft dit overgangsrecht onverkort gelden. Na afloop van dat overgangsrecht moet de bezoldiging vervolgens in 2 jaar verder worden teruggebracht tot het niveau dat vanaf 1 januari 2015 geldt.

Voorbeeld: Als de topfunctionaris per 1 januari 2013 een bezoldiging had van 160% van de bezoldiging van de minister, ziet in dat geval de afbouw van de bezoldiging er als volgt uit:

  • 2013: 160%
  • 2014: 160%
  • 2015: 160%
  • 2016: 160%
  • 2017: 152,5%
  • 2018: 145%
  • 2019: 137,5%
  • 2020: 130%
  • 2021: 115%
  • 2022: 100%

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Wet normering topinkomens (WNT)?

Jaap Rauw

Meerdere adviseurs

Mazars
Adviseur is nu beschikbaar