Hoe wordt de hoogte van de jubileumuitkering bepaald voor zieke dga?

Een dga is 25 jaar in dienst bij zijn bv en wil een jubileumuitkering doen. Normaal gesproken is dit één brutomaandsalaris, maar de dga ontvangt vanuit zijn bv slechts een deel van zijn salaris, omdat hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Mag hij een jubileumuitkering doen van zijn overeengekomen salaris of alleen van het werkelijk uitbetaalde salaris via de bv?

Antwoord

1 december 2016

Bij het vaststellen van het loon over één maand gaat u uit van het fiscale loon over een maand. Dat is het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen uit kolom 14 van de loonstaat. Het gaat daarbij alleen om het verloonde salaris in de vennootschap. De arbeidsongeschiktsheidsuitkering die de dga rechtstreeks ontvangt telt dus niet mee. Bovendien mag u mag geen rekening houden met:

  • bijzondere beloningen die niet vast en gegarandeerd zijn, zoals tantièmes;
  • aanspraken die tot het loon horen.

Bij het fiscale loon over een maand telt u het maandbedrag op van:

  • het werknemersaandeel in de pensioenpremie;
  • de werknemersbijdrage voor aanspraken die overeenkomen met aanspraken op WW-, ZW-, WAZO- en WAO/WIA-uitkeringen;
  • de werknemersbijdrage voor aanspraken op uitkeringen bij overlijden of invaliditeit door een ongeval;
  • bedragen die worden ingehouden in plaats van de hierboven genoemde premies en bijdragen;
  • de werknemersbijdrage in de levensloopregeling. 

Bij het berekende bedrag telt u bovendien op:

  • 1/12 van de vakantiebijslag;
  • 1/12 van het jaarbedrag van vaste gegarandeerde bijzondere beloningen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Directeur-grootaandeelhouder (dga)?

Henk ten Hove

Senior Salarisadviseur

216 Accountants
Adviseur is nu beschikbaar