Hoe wordt een subsidie toegekend?

Antwoord

28 januari 2010

In de meeste gevallen wordt een subsidie toegekend in de vorm van een toekenningsbeschikking. Hierin staat welk subsidiebedrag uw organisatie in principe krijgt. Vaak bevat zo'n beschikking echter wel een aantal voorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen om de subsidie definitief te krijgen. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op:

  • de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten waarvoor u subsidie heeft aangevraagd;
  • de maximale kosten van het project;
  • de start- en einddatum van het project;
  • rapportageverplichtingen gedurende de uitvoering en na afloop van het project.

Realiseert u zich dat een toekenningsbeschikking niet definitief is. Na afloop van het project volgt namelijk nog een eindbeschikking, waarin het subsidiebedrag definitief wordt vastgesteld. En als u niet aan alle voorwaarden heeft voldaan, kan het uiteindelijke subsidiebedrag lager uitvallen. Dit kan betekenen dat u een ontvangen voorschot geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Subsidie?

Frans Jacobs

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en professionele vaardigheden

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar