Hoe wordt het loon bepaald voor toekenning van het lage-inkomensvoordeel?

Wat is het loonbegrip per uur bij de berekening van het LIV? Moet daar bijvoorbeeld een werkgeversbijdrage voor de pensioenopbouw bij worden opgeteld?

Antwoord

31 oktober 2016

Het uurloon waaraan wordt getoetst of een werknemer recht heeft op het LIV is het wettelijke minimumloon op basis van 40 uur + 8% vakantiebijslag. Dus voor 1 januari 2017 zou dat een uurloon zijn van € 9,67. Bij een gemiddeld uurloon van tenminste € 9,67 en maximaal € 10,64 bestaat recht op € 1,01 per verloond uur. En bij een gemiddeld uurloon tussen € 10,64 en € 12,08 bestaat recht op € 0,51 per verloond uur.

Met het jaarloon wordt bedoeld het fiscale jaarloon van de werknemer; dus kolom 14 van de loonstaat. Dus ook een 13e maand of een bonus valt onder het fiscale loon. Daarentegen is het werknemersdeel pensioenpremie weer een aftrekpost. Dat geldt ook voor brutoloon dat wordt uitgeruild. Dit kan niet bedoelde uitkomsten opleveren. Bijvoorbeeld voor een werknemer met het wettelijk minimumloon waarop € 50 per maand pensioenpremie wordt ingehouden, heeft een gemiddeld uurloon van € 9,38 (€ 1.551,60 x 12 x 1,08) - € 600 = € 19.508,74 / 2.080 verloonde uren. Het gemiddelde uurloon van deze werknemer is lager dan de norm van € 9,67 en komt dus niet in aanmerking voor LIV. Dat kan niet de bedoeling zijn. Voor deze werknemer is de regeling juist bedoeld. Krijgt deze werknemer nog een 13e maand, dan komt hij wel weer in aanmerking voor het LIV, zelfs voor het hogere bedrag per uur van € 1,01.

Het fiscale jaarloon wordt vervolgens gedeeld door het aantal verloonde uren. Verloonde uren zijn de overeengekomen uren (contracturen), vermeerderd met uitbetaalde meeruren en overwerkuren (mits niets gecompenseerd in tijd), verminderd met niet gewerkte uren waar geen beloning tegenover staat (minderuren). ADV-uren zijn geen verloonde uren. Niet opgenomen vakantie-uren die worden uitbetaald zijn wel verloonde uren. Het is voor werkgevers dus erg belangrijk op deze rubriek in de loonaangifte goed te vullen. Bij uitbetaling van vakantie-uren en overwerk is het belangrijk om ook altijd het aantal uren mee te geven in de berekening, zodat ook de rubriek verloonde uren kan worden gevuld. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Lage-inkomensvoordeel
    • Videocollege 8 minuten

    Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Werkgevers ontvangen deze tegemoetkoming als zij werknemers in dienst hebben met een salaris...

Heeft u een vraag over Lage-inkomensvoordeel (LIV)?

Kas van der Meulen

Fiscaal-jurist / partner

TTT-Group
Adviseur is nu beschikbaar