Hoe zit dat met de commissaris?

In onze onderneming, een bv, is een commissaris aangesteld die toezicht gaat houden op het bestuur. Moet onze onderneming hem in de loonadministratie opnemen of kan de commissaris gewoon zelf facturen sturen voor zijn bestede uren?

Antwoord

13 april 2015

U moet de commissaris altijd in de loonadministratie opnemen. Voor commissarissen gelden namelijk de normale regels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). De commissaris is echter niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen want er is sprake van een fictief dienstverband.

Factuur

Er zijn twee mogelijke manieren van opname:

 1. U maakt op voorhand afspraken over de vergoeding die de commissaris ontvangt en maakt het overeengekomen loon – met inhouding van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw-bijdrage – ieder loontijdvak aan de commissaris over.
 2. De commissaris stuurt zelf een factuur voor het aantal uren dat hij heeft besteed aan werkzaamheden rondom uw onderneming. Ook over dit factuurbedrag moet u loonbelasting/premie volksverzekeringen en ZVW-bijdrage inhouden en afdragen. Als de commissaris ook BTW heeft gerekend over de verleende diensten, moet u het factuurbedrag exclusief BTW als normaal loon belasten. De BTW die de commissaris op zijn factuur vermeldt is als gewone voorheffing aftrekbaar via de normale BTW-aangifte.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Bewaarplicht: Bewaartermijnen
  • Videocollege 6 minuten

  In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De Belastingdienst moet namelijk de tijd hebben om uw...

 • Bewaarplicht: Loonadministratie
  • Videocollege 8 minuten

  Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als u de loonadministratie niet binnen uw eigen organisatie...

 • Uitdiensttreding van werknemers
  • Videocollege 7 minuten

  In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er komt namelijk meer kijken bij een eindafrekening...

Heeft u een vraag over Loonadministratie?

Bart Agerbeek

Belastingadviseur, Partner

Agerbeek Advies
Adviseur is nu beschikbaar