Hoe zit het met de lease-auto als een werknemer onbetaald verlof neemt?

Een werknemer neemt binnenkort enkele maanden onbetaald verlof op. Hij heeft een auto van de zaak die hij normaal ook privé gebruikt. We maken nog gebruik van de oude regels. Wat moeten we doen met de bijtelling voor het privégebruik?

Antwoord

9 april 2015

Als uw werknemer weinig of geen loon in geld krijgt – bijvoorbeeld bij onbetaald verlof – moet u over het privégebruik van de auto toch loonheffingen betalen. De bijtelling geldt immers bij meer dan vijfhonderd privékilometers in het hele jaar. Sinds dit jaar betaalt u alle loonheffingen over het privégebruik, dus ook de premies werknemersverzekeringen.

Verhalen

U mag de loonbelasting/premie volksverzekeringen wel verhalen op uw werknemer. Hiervoor heeft u drie opties:

  • U kunt dit direct doen via een verrekening in het eerstvolgende loontijdvak.
  • U kunt dit bedrag ook pas in een later loontijdvak in het kalenderjaar verhalen. U geeft uw werknemer dan eigenlijk een lening voor dit bedrag tot het moment waarop u de bedragen alsnog verhaalt. Het rentevoordeel over deze lening is loon voor uw werknemer.
  • U verhaalt dit bedrag niet meer op uw werknemer. Het bedrag is nettoloon van uw werknemer. U moet dit voordeel dan omrekenen naar een brutoloon.

Als de werknemer tijdens zijn reis geen gebruik gaat maken van de auto, kan hij de auto plus sleutels ook inleveren. Zo komt hij onder de bijtelling uit. Leg dit wel schriftelijk vast!

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Auto van de zaak?

Bart Agerbeek

Belastingadviseur, Partner

Agerbeek Advies
Adviseur is nu beschikbaar