Hoeveel invloed heeft het instemmingsrecht van de OR op het arbo-, ziekteverzuim en re-integratiebeleid?

Antwoord

30 oktober 2012

Het instemmingsrecht op deze beleidsterreinen moet ruim worden uitgelegd. Het strekt zich ook uit tot onderwerpen als het verzuimprotocol, de keuze van externe dienstverleners, de omvang, inhoud en organisatie van de interne preventiemedewerking, de organisatie van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), de bedrijfshulpverlening, de voorlichting en de vaststelling van het arboplan van aanpak. De wetgever meent dat werkgever en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en bestrijden van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Dit heeft geresulteerd in een serie wetten die de financiële gevolgen bij de werkgevers leggen en in ruime bevoegdheden voor de medezeggenschap. Daarbij maakt het niet uit of u zitting hebt in een PVT of in een OR.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Instemmingsrecht van de OR
    • Videocollege 11 minuten

    Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om het organisatiebeleid te beïnvloeden,...

Heeft u een vraag over Instemmingsrecht?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar