In hoeverre moet er vanuit de woningcorporatie rekening gehouden worden met aangifte IB47?

Wij zijn een woningcorporatie met verschillende huurdersbelangenverenigingen. Elke vereniging krijgt een specifiek budget om te besteden. Hiervan kunnen ze oa hun bestuur een vergoeding geven voor hun inzet. Hierover hoeft geen verantwoording afgelegd te worden naar de woningcorporatie. In hoeverre moet er vanuit de woningcorporatie rekening gehouden worden met aangifte IB47?

Antwoord

3 augustus 2017

De huurdersbelangenvereniging hebben van de woningcorporatie de bevoegdheid gekregen om bestuursleden een vergoeding toe te kennen. De vraag die hierbij om de hoek komt kijken is of er sprake is van een dienstverband. Hiervoor zijn er drie kernvoorwaarden waaraan voldaan moet worden, te weten± gezag, arbeid en loon. Het bestuur vorm normaliter het hoogste orgaan van de vereniging en hierdoor is er geen sprake van een gezagsverhouding. Hierdoor is er geen sprake van een dienstverband en hoeft u de bestuursleden niet in de loonadministratie op te nemen.

Met betrekking tot de IB47 stelt de fiscus twee voorwaarden

  1. De persoon is niet bij u in dienstbetrekking.
  2. De persoon voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer. 

Binnen de loonbelasting bestaat echter de mogelijkheid om de vergoeding van de bestuursleden toch onder de loonbelasting te laten vallen. Beide partijen dienen dit vooraf aan de inspecteur te melden (art. 4 onder f wet op de loonbelasting 1964). 

Conclusie: het meest voor de hand liggende oplossing is de vergoeding op te geven via een IB47 maar het kan ook via de loonbelasting worden afgehandeld.

---------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Ad Bonis - Bonis Accountancy

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Belastingaangifte?

Jeroen Hettema

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar