Ik heb een vof samen met mijn echtgenote. Kan zij ook de zelfstandigenaftrek claimen?

Antwoord

23 november 2009

Dat hangt ervan af of haar werkzaamheden ook echt iets om handen hebben. Elke ondernemer die de zelfstandigenaftrek wil claimen moet voldoen aan het urencriterium (1.225 uur per jaar in de onderneming werken); dus ook de meewerkende partner. Maar bij een vof tussen echtgenoten ligt het iets ingewikkelder. Is er sprake van een onderneming die samen met een ‘verbonden persoon' (dit is onder andere de echtgenote) wordt gedreven, dan tellen de uren die in de onderneming zijn gewerkt niet mee als de partner voor 70% of meer ondersteunende werkzaamheden verricht én is er sprake van een ongebruikelijk samenwerkingsverband. Een samenwerking wordt als ongebruikelijk aangemerkt als er een vof  is tussen twee personen die geen gelijkwaardige rol hebben in de onderneming; bijvoorbeeld een vof tussen een arts en zijn assistente.

Zorg ervoor dat de rol van uw partner in uw bedrijf belangrijk is en min of meer gelijkwaardig is aan die van u. Alleen dan kan zij aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek.