In welke gevallen moet de werknemer een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ intrekken of wijzigen?

Antwoord

11 februari 2011

De ‘Verklaring geen privégebruik auto' geldt voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat een medewerker het formulier ‘Wijzigen of intrekken verklaring geen privégebruik auto' naar de Belastingdienst moet sturen als de situatie wijzigt. Trekt de werknemer een verklaring in, dan moet hij de werkgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Ook de Belastingdienst licht de werkgever in en vermeldt daarbij welke gevolgen de wijziging heeft. Het formulier voor wijzigingen of intrekking van de verklaring moet in de volgende gevallen worden ingevuld:

  • als het privégebruik van de auto van de zaak de vijfhonderdkilometergrens overschrijdt;
  • als de werknemer met een bestelauto gaat rijden en hiervoor schriftelijke afspraken en verboden op privégebruik gelden;
  • als er geen sprake meer is van een auto van de zaak.

Begeleid de medewerker zo goed mogelijk. Hoewel u niet aansprakelijk bent zolang de verklaring van kracht is, kan de fiscus u bij onrechtmatig gebruik controleren op eventuele ‘medeplichtigheid'.

Werknemers kunnen het formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto' downloaden van de website van de Belastingdienst.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

[MB_prinsjesdag]

Heeft u een vraag over Auto van de zaak?

Kas van der Meulen

Fiscaal-jurist / partner

TTT-Group
Adviseur is nu beschikbaar