In welke wetten en regelingen zijn de bepalingen omtrent arbo vastgelegd?

Antwoord

11 november 2009

Bepalingen omtrent arbo zijn in verschillende wetten en regelingen vastgelegd:

 • In het Burgerlijk Wetboek zijn diverse regels opgenomen die betrekking hebben op de arboplichten van werkgever en werknemers. De belangrijkste is artikel 7:658, waarin de zorgplicht van de werkgever is vastgelegd.
 • In de Arbowet zijn de algemene regels opgenomen waaraan werkgever en werknemers moeten voldoen met betrekking tot onder meer preventie, de RI&E, deskundige bijstand en bedrijfshulpverlening.
 • Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet, waarin aanvullende en afwijkende regels staan, bijvoorbeeld voor bijzondere groepen medewerkers en specifieke risico's.
 • De Arboregeling is weer een specifiekere uitwerking van het Arbobesluit. Ook deze bepalingen zijn bindend.
 • In de Arbeidstijdenwet (ATW) staan de algemene regels over werk- en rusttijden.
 • Het Arbeidstijdenbesluit bevat weer aanvullingen en uitzonderingen op de ATW.

Niet alleen in de hiervoor genoemde wetten staan arboregels waaraan u zich moet houden. U moet ook altijd kijken of er in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afspraken zijn gemaakt over arbobeleid of arbeidstijden. Hieraan moet u zich immers ook houden.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Wet- en regelgeving voor ondernemers
  • Videocollege 29 minuten

  De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en...

 • Arboregels voor flexibele werknemers
  • Videocollege 12 minuten

  Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die...

Heeft u een vraag over Arbowet?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Haagstate Advocaten N.V.
Adviseur is nu beschikbaar