Instemmingsrecht bij de tender re-integratie flexwerkers?

Heeft de OR instemmingsrecht bij de tender re-integratie flexwerkers? Onze firma wil de re-integratie onderbrengen bij een re-integratiebureau en als OR zijn we benieuwd of wij hier instemming op moeten verlenen.

Antwoord

5 juli 2017

In de WOR, artikel 27, lid 1d staat dat u instemming heeft op de invoering, wijziging en of opheffing van een regeling voor reïntegratie. In uw vraag ligt nu enkel besloten de uitbesteding (via een tender) van het reïntegratiebeleid/uitvoering. Wanneer er in de regeling zelf niets wijzigt qua aanpak etc en het contract met de externe partij in feite overeenkomt met de huidige reïntegratie-aanpak heeft u formeel gezien geen instemmingsrecht (traject). Een OR gaat ook niet over de selectie van de externe partij bijvoorbeeld.

Toch is er nog wel een andere mogelijkheid voor de OR om er invloed op uit te oefenen. Die loopt dan via artikel 25 van de WOR: het adviesrecht (traject). U kunt op grond van lid 1c tm 1f onderbouwen dat u advies mag geven over de uitbesteding omdat werkzaamheden 'beëindigt' worden of 'elders belegt' of 'onder een andere bevoegdheid' worden gebracht 'op een andere plaats' gaan worden uitgevoerd. Dat is wat lastiger onderbouwen.

Mogelijk heeft de OR zorgen over de onderbrenging buiten de organisatie. Die moet je dan concreet maken in de onderbouwing.

Artikel 25 WOR, lid 1 c tm f

  • Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan
  • Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming.
  • Belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming.
  • Wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent.

----------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

JOhan Berends - Metamorfase

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Instemmingsrecht van de OR
    • Videocollege 11 minuten

    Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om het organisatiebeleid te beïnvloeden,...

Heeft u een vraag over Instemmingsrecht?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar