Is advies OR nodig bij aandelenoverdracht tussen aandeelhouders?

Heeft de OR adviesrecht bij onderlinge verkoop aandelen tussen aandeelhouders? Het gevolg van de verkoop is dat twee (andere) aandeelhouders samen een meerderheidsbelang krijgen. Bij dezelfde transactie wordt een lening aan een aandeelhouder afgelost, waarvoor een externe lening wordt aangegaan. Is dit adviesplichtig?

Antwoord

19 september 2016

Het individuele besluit van een aandeelhouder om zijn (deel van het) aandelenpakket over te dragen aan een of meer anderen, die als gevolg hiervan een doorslaggevende zeggenschap verkrijgt/verkrijgen, zou inderdaad toegerekend kunnen worden aan de ondernemer. Hiermee kan dit een besluit van ‘de ondernemer’ worden, als gevolg waarvan de zeggenschap over de onderneming wordt overgedragen. Een dergelijk (toegerekend) besluit kan dan inderdaad adviesplichtig zijn op grond van artikel 25 lid 1 sub a WOR.

Of het aangaan van de externe lening adviesplichtig is (op grond van artikel 25 lid 1 sub i WOR), ligt onder meer aan het antwoord op de vraag of het een krediet betreft dat van zodanige omvang is dat het kwalificeert als ‘een belangrijk krediet’ dat wordt gesloten ten behoeve van de onderneming. Het moet een besluit zijn dat (bijvoorbeeld wat betreft omvang of voorwaarden) voor de betrokken onderneming niet alledaags, maar bijzonder is. Nu het gaat om de vervanging van de kredietverstrekker, en niet zozeer om het aangaan van een nieuw, extra krediet, zou het alleen adviesplichtig kunnen zijn als de voorwaarden waaronder de nieuwe lening wordt aangegaan een belangrijke verzwaring van de verplichtingen van de onderneming inhouden ten opzichte van de voorwaarden waaronder de vorige kredietverstrekker heeft geleend aan de onderneming. De omvang van de nieuwe verplichtingen moeten dan ook ‘belangrijk’ zijn in verhouding tot ‘het gebruikelijke binnen de onderneming’.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Aandelen?

Hans van der Ven

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar