Is een man-vrouw firma fiscaal nu echt zoveel voordeliger?

Ik drijf mijn onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Mijn echtgenote werkt ook mee in de onderneming en is er nu fulltime mee bezig. Nu las ik dat het fiscaal voordelig kan zijn om samen met mijn echtgenote een firma te vormen. Hoe werkt dit precies?

Antwoord

17 april 2015

Als man en vrouw beide in de onderneming werkzaam zijn, kan het fiscaal voordelig zijn een man-vrouwfirma aan te gaan. Op deze manier kan een deel van de winst belast worden bij uw meewerkende echtgenote en kunt u profiteren van de lage tariefschijven van de inkomstenbelasting. Misschien kan uw partner ook in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek en dotatie oudedagsreserve.

Firmacontract

De man-vrouwfirma moet wel reële waarde hebben. De Belastingdienst eist namelijk dat uw echtgenote zich ook daadwerkelijk als ondernemer gedraagt. Te denken valt aan het onderhandelen met klanten en leveranciers en het meebeslissen over investeringen. Voor het tot stand brengen van een man/vrouwfirma moet u met uw partner een firmacontract afsluiten. Verder moet u zich bij de Kamer van Koophandel als firma laten inschrijven. Wil uw echtgenote in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek, dan moet zij aan het urencriterium voldoen. Dat wil zeggen, dat zij in een jaar ten minste 1.225 uren voor de onderneming moet hebben gewerkt.

Ongebruikelijk

In de wet is opgenomen dat werkzaamheden die hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn, niet meetellen voor voornoemd urencriterium, indien het een ongebruikelijke firma betreft. 
Voorbeeld is een tandarts die een firma aangaat met zijn echtgenote die tevens zijn secretaresse is. Deze tandarts zou immers nooit een firma aangaan met zijn secretaresse als deze niet ook zijn echtgenote zou zijn. Het gevolg hiervan is dat de echtgenote niet voldoet aan het urencriterium en dus geen gebruik kan maken van de ondernemersfaciliteiten. De echtgenote heeft wel recht op de MKB-winstvrijstelling. Hiervoor hoeft uw echtgenote dus niet te voldoen aan het urencriterium. Bij het aangaan van een firma moet u een winstverdeling afspreken. De fiscus eist dat deze verdeling zakelijk is. U kunt dus niet zonder meer gelijke winstaandelen hanteren. Bij het aangaan van de firma kunt u een beperkte terugwerkende kracht overeenkomen. De fiscus keurt een periode van negen maanden goed. Als de overeenkomst dus vóór 1 oktober 2013 wordt getekend, kunt u de winst met ingang van 1 januari van dit jaar tussen u beiden verdelen.

Staking

Bij het aangaan van een firma wordt u geacht de onderneming voor een evenredig deel aan uw echtgenote te hebben overgedragen. Dit kan leiden tot realisatie van stille reserves en goodwill, waarover u belasting verschuldigd bent. Dat de overdracht plaatsvindt aan uw echtgenote maakt daarbij geen verschil. Dit probleem kan worden opgelost door middel van een ‘voorbehoud van stille reserves’ en door ter verrekening van de goodwill een ingroeiregeling te treffen. Voorbehoud van stille reserves houdt in dat u met uw echtgenote overeenkomt dat de stille reserves bij de start van de firma, in de toekomst uitsluitend aan u toekomen. Een ingroeiregeling betekent dat u tijdelijk een hoger winst-aandeel ontvangt ter vergoeding van de waarde van de goodwill bij het aangaan van de firma.

Nadelen

Tot slot moet u er wel op bedacht zijn dat er naast fiscale voordelen nogal wat juridische nadelen kunnen kleven aan de man-vrouw firma. Met name in het geval van huwelijkse voorwaarden zult u goed moeten afwegen of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen. Bij een man-vrouw firma is immers ook uw echtgenote hoofdelijk aansprakelijk. Laat u daarom goed voorlichten alvorens u gaat genieten van de fiscale voordelen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Heffingen voor ondernemers
    • Videocollege 21 minuten

    U moet heffingen aan de overheid betalen voor geleverde diensten. Voor iedere ondernemer is het van belang te weten hoe dat heffingssysteem werkt. Deze training geeft een bondig en...

Heeft u een vraag over Belastingen?

Jan Timmers

Adviseur financiële administratie en fiscale zaken

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar