Is één preventiemedewerker genoeg?

We hebben in onze organisatie één preventiemedewerker rondlopen. Maar is dit niet te weinig voor een productiebedrijf met ruim vierhonderd medewerkers? En welke regels gelden eigenlijk voor de bedrijfshulpverlening in een organisatie?

Antwoord

1 april 2015

Elke organisatie moet in ieder geval één preventiemedewerker hebben. In principe voldoet uw organisatie dus aan de wettelijke verplichtingen. De preventiemedewerker moet zich bezighouden met het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hij moet de medezeggenschap van advies voorzien over het arbobeleid en nauw met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging samenwerken over te nemen arbomaatregelen. Ook moet hij helpen deze maatregelen uit te voeren. Gezien de omvang van uw bedrijf kan het zijn dat de preventiemedewerker heel veel taken heeft. Het kan verstandig zijn om meer preventiemedewerkers aan te stellen. Zorg er wel voor dat zij allemaal voldoende tijd krijgen om hun preventietaken uit te voeren.

Deskundigheid

Verder moeten preventiemedewerkers voldoende deskundigheid en ervaring hebben om de preventietaken goed uit te voeren. Dit betekent dat uw organisatie moet zorgen voor trainingen voor de preventiemedewerkers. Als u tot deze investering bereid bent, is extra preventiemedewerkers aanstellen zeker een slimme zet. Ze kunnen dan de taken verdelen. Als uw organisatie meer preventiemedewerkers heeft, zijn ze ook beter bereikbaar voor uw medewerkers, iets wat ook een wettelijke vereiste is.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Preventiemedewerker?

Iels den Dekker

Arbeidshygiënist

Werkoptimaal
Adviseur is nu beschikbaar