Is een storting op een g-rekening verplicht?

Onze onderneming heeft een opdracht aangenomen. In de algemene voorwaarden staat dat de opdrachtgever het recht heeft om loonheffing en BTW te storten op onze g-rekening, terwijl er geen sprake van onder aanneming. Kunnen zij ons daartoe verplichten?

Antwoord

6 januari 2016

Om te voorkomen dat zij als opdrachtgever worden aangesproken op onbetaald gebleven omzetbelasting/ loonheffing komt het vaak voor dat deze gelden op een g-rekening worden gestort.  Dit zorgt ervoor dat zij er zeker van zijn dat dit geld voor de belastingheffing wordt aangewend. 
De rechtskracht van deze algemene voorwaarden is meer een juridische dan een fiscale vraag. In principe is het zo dat de algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst en daarmee voor u gelden. Hiertoe moet de andere partij wel vooraf op het bestaan en de inhoud van deze voorwaarden zijn gewezen. Of er nu wel of geen juridisch afdingbare verplichting tot meewerken is, in de praktijk zal uw opdrachtgever zonder gebruik van de G-rekening waarschijnlijk weigeren te betalen. Zodoende is het vanuit commercieel oogpunt waarschijnlijk het beste hieraan mee te werken.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Aangifte loonheffingen?

Esther van Tienen

Belastingconsulent, salarisadviseur

Tax Tigers
Adviseur is nu beschikbaar