Is een tijdelijke urenuitbreiding mogelijk buiten de ketenbepaling om?

Op dit moment hebben we een werknemer in dienst op basis van incidentele subsidie voor de periode van oktober 2015 tot en met december 2016 voor 28 uur per week. Voor de rest van het jaar zijn nog 6 uur per week beschikbaar, die we de werknemer willen geven. Hoe kan ik dit het beste doen? In 2017 willen we haar opnieuw een tijdelijk contract geven voor de huidige 28 uur. 

Antwoord

26 juli 2016

Toevallig heeft de Rechtbank Limburg onlangs geoordeeld over een casus die vergelijkbaar is met de uwe (ECLI (verkort:):4499). De werkgever en werknemer in die zaak waren gedurende de looptijd van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een wijziging van de arbeidsvoorwaarden overeengekomen (namelijk een functiewijziging en, net als in uw geval, een urenuitbreiding). De werknemer beschouwde deze tijdelijke wijziging als een zelfstandig, nieuw contract in de keten. De werkgever vond daarentegen dat het uitsluitend om een wijziging van een lopend tijdelijk contract ging.
De kantonrechter gaf de werkgever gelijk. Volgens de kantonrechter levert een tussentijdse wijziging van arbeidsvoorwaarden in een tijdelijke arbeidsovereenkomst geen nieuwe, opvolgende arbeidsovereenkomst op.
Een wijziging van de duur waarvoor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, in die zin dat partijen de einddatum naar de toekomst verschuiven, geldt wél als afzonderlijke schakel in de keten, ook als deze wijziging wordt afgesproken voordat de lopende periode is geëindigd. Een andere opvatting leidt er immers toe dat de ketenbepaling op eenvoudige wijze buiten spel zou kunnen worden gezet.

Op grond van deze uitspraak kunt u de beoogde uitbreiding van 6 uur per week van het lopende, tijdelijke contract met de betreffende werknemer afspreken, zonder dat deze afspraak op zichzelf dient te worden beschouwd als een extra arbeidsovereenkomst en daarmee als een extra schakel in de keten. Het is raadzaam om de afgesproken uitbreiding van 6 uur per week schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld in een brief, die de werknemer voor akkoord medeondertekent. Om misverstanden te voorkomen, kunt u in dezelfde brief aan de werknemer benadrukken dat:

  1. de wijziging uitsluitend betrekking heeft op de urenomvang van de huidige, lopende arbeidsovereenkomst,
  2. de wijziging nadrukkelijk geen betrekking heeft op de looptijd/einddatum van de huidige, lopende arbeidsovereenkomst,
  3. met deze wijziging (dus) geen nieuwe, tijdelijke arbeidsovereenkomst tussen partijen ontstaat en
  4. de huidige, lopende arbeidsovereenkomst tussen partijen (dus) nog gewoon van rechtswege zal eindigen met ingang van 1 januari 2017 (tenzij partijen een verlenging van de arbeidsovereenkomst afspreken).

De brief kan worden toegevoegd aan het personeelsdossier van de werkneemster.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbeidsvoorwaarden?

Lotte de Ceuster

Advocaat

CMS
Adviseur is nu beschikbaar