Is een vergoeding voor een telefoonabonnement een gerichte vrijstelling?

Mag ik een telefoonabonnement (die op naam van mijn medewerker staat) vergoeden aan mijn werknemer en deze vergoeding als gerichte vrijstelling opnemen ipv in de vrije ruimte? Ik ben van mening dat mijn medewerker voor mij als werkgever altijd bereikbaar moet zijn. Tevens wordt in drukke periodes ook van huis uit gewerkt waarbij op ons computersysteem wordt ingelogd.

Antwoord

17 april 2015

Voor onderstaande neem ik aan dat het telefoonabonnement waarover wordt gesproken betrekking heeft op een mobiele telefoon. Voor een vaste telefoon thuis geldt onderstaande niet.

Onder de werkkostenregeling zoals die luidt met ingang van 1 januari 2015 is het noodzakelijkheidscriterium ingevoerd. Indien een werkgever het noodzakelijk vindt voor de uitoefening van de dienstbetrekking dat de werknemer mobiel bereikbaar is, is het mogelijk de kosten voor een mobiel telefoonabonnement te vergoeden. Dit is dan een gerichte vrijstelling.

Raadzaam is om in het personeelshandboek, dan wel de arbeidsovereenkomst, op te nemen dat u het als werkgever noodzakelijk vindt dat werknemers mobiel bereikbaar zijn en dat derhalve de kosten voor het mobiele telefoonabonnement zullen worden vergoed (eventueel met een maximum).

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Noodzakelijkheidscriterium
    • Videocollege 7 minuten

    Het noodzakelijkheidscriterium is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR) en biedt een gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke...

  • Vrije ruimte
    • Videocollege 6 minuten

    De vrije ruimte van de werkkostenregeling is de ruimte die werkgevers jaarlijks hebben om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in onbelast loon voor de werknemers...

Heeft u een vraag over Gerichte vrijstelling?

Kas van der Meulen

Fiscaal-jurist / partner

TTT-Group
Adviseur is nu beschikbaar