Is een vergoeding voor gebruik eigen mobiele telefoon onbelast?

Bij ons bestaat het voornemen om aan een werknemer een vergoeding van € 10 te geven voor het gebruikt van zijn eigen mobiel in plaats van een mobiel van de werkgever. Hij heeft wel een mobiel nodig voor het (normaal) uitvoeren van zijn werkzaamheden, maar er is geen onderzoek vooraf gedaan naar de kosten van het gebruik van deze mobiel. Kunnen we de vergoeding onbelast geven? 

Antwoord

10 oktober 2016

Allereerst zult u moeten vaststellen of de vergoeding voor het gebruik van de eigen mobiele telefoon van de werknemer noodzakelijk is. 'Noodzakelijk' betekent dat de werknemer zonder de voorziening zijn dienstbetrekking niet goed kan uitoefenen. Dat houdt in dat de werknemer de voorziening voor zijn werk nodig heeft en gebruikt. De mate van dat gebruik is daarbij niet doorslaggevend. Als wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium, geldt voor de vergoeding een gerichte vrijstelling. U moet deze vergoeding dan wel aanwijzen als eindheffingsloon, maar door de gerichte vrijstelling gaat deze vergoeding niet te koste van uw vrije ruimte.

Bij een vaste kostenvergoeding voor een noodzakelijke voorziening moet u ook vasteggen aan welke eisen de voorziening moet voldoen. Bovendien moet u in dit geval altijd vooraf een onderzoek doen naar de werkelijke kosten. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Noodzakelijkheidscriterium
    • Videocollege 7 minuten

    Het noodzakelijkheidscriterium is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR) en biedt een gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke...

Heeft u een vraag over Noodzakelijkheidscriterium?

Kas van der Meulen

Fiscaal-jurist / partner

TTT-Group
Adviseur is nu beschikbaar