Is er verschil tussen verlof en vakantie?

Antwoord

10 december 2010

Het Burgerlijk Wetboek vermeldt dat iedere werknemer jaarlijks recht heeft op minimaal vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantie. De werknemer mag deze doorbetaalde vakantiedagen naar eigen inzicht besteden. Als werkgever mag u werknemers meer vakantiedagen geven dan het wettelijke minimum, maar zeker niet minder.

Daarnaast bestaan er allerlei verlofregelingen die niet allemaal wettelijk zijn vastgelegd. Verlof wordt vaak beschouwd als vakantie, maar deze twee begrippen hebben een verschillende juridische betekenis. Verlof heeft over het algemeen een specifieke reden; het is gebonden aan bepaalde situaties waarmee werknemers in hun leven te maken krijgen, zoals een bevalling, een ziek kind, een gesprongen waterleiding of een begrafenis. Het recht op vakantie is niet aan een gebeurtenis gekoppeld. Hoeft een werknemer niet te werken en kan hij zelf bepalen wat hij met zijn vrije tijd doet, dan is er sprake van vakantie.

Bij verlofvormen die niet wettelijk zijn vastgelegd, maakt een werkgever zelf afspraken met zijn werknemers. Heeft uw bedrijfstak een cao, kijk dan ook eens of de verlofregeling daarin is opgenomen. In dat geval moet u zich daaraan houden.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Verlofregelingen?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar