Is het deskundigenoordeel van UWV bindend?

Antwoord

13 november 2009

Het deskundigenoordeel is niet bindend. Als u na onenigheid met de werknemer over zijn re-integratie een deskundigenoordeel heeft aangevraagd, ontvangt u binnen enkele weken de uitslag en de conclusie van UWV. Dit oordeel is niet bindend, dus u kunt er geen bezwaarschrift tegen indienen. Mocht na het deskundigenoordeel de onenigheid met de werknemer blijven bestaan en een van de partijen naar de rechter stappen, dan zal de rechter de uitslag van het deskundigenoordeel wel meewegen in zijn beslissing.

Neem het deskundigenoordeel altijd op in het re-integratiedossier. Als de werknemer uiteindelijk een WIA-aanvraag indient, dan weegt UWV bij de WIA-toets ook de uitkomst van een eventueel deskundigenoordeel mee. Dit speelt dan een rol bij het bepalen of de werkgever en werknemer zich optimaal hebben ingezet voor re-integratie.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Doelgroepregister
    • Videocollege 6 minuten

    In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de zogeheten doelgroep banenafspraak vallen, die is vastgelegd in de Quotumwet. Werkgevers kunnen via dit...

Heeft u een vraag over UWV?

Gert-Jan van Bodegraven

HRM Adviseur

Visser & Visser
Adviseur is nu beschikbaar