Is het verplicht om de oprenting van pensioenopbouw te boeken?

In mijn holding-bv heb ik gespaard voor mijn pensioen. Twee jaar terug is het opbouwen van penisoen tot een einde gekomen. Het bedrag dat jaarlijks wordt opgerent wordt ten koste gebracht van de winst- en verliesrekening. Het is dus een aftrekpost. De bv maakt echter geen winst. Is het verplicht en/of verstandig om de oprenting zo te boeken? 

Antwoord

11 juli 2016

Vragen inzake pensioen zijn heel lastig, omdat de inhoud van de pensioenbrief hierbij betrokken moet worden evenals de specifieke omstandigheden. In het kort. U heeft het pensioen premievrijgemaakt. Dit is geen probleem, echter het bevriezen van de pensioenvoorziening is niet mogelijk. Het reeds opgebouwde pensioen moet daarbij worden gerespecteerd, daarbij hoort een oprenting van 4%. Daarnaast kan in de pensioenbrief staan dat het pensioen geïndexeerd wordt. Dan moet hier eveneens rekening mee worden gehouden.

Art. 3.29 Wet IB 2001 schrijft voor dat de waardering van een pensioenverplichting in eigen beheer plaats dient te vinden met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. Dit houdt in dat ook nog rekening gehouden moet worden met sterftetabellen. Als u dit niet doet, ziet u af van pensioenrechten met alle fiscale gevolgen van dien. Als hier geen fiscaal voordeel meer wordt gehaald, is dat jammer. Dit moet u in princiepe aankaarten bij de adviseur die deze pensioenvoorziening met u geregeld heeft en daarbij de langte termijn uit het oog verloren is.

Een pensioenvoorziening is een verplichting op lange termijn en loop ook door als een onderneming geen fiscale winst meer maakt

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Pensioen in eigen beheer?

Bart Agerbeek

Belastingadviseur, Partner

Agerbeek Advies
Adviseur is nu beschikbaar