Is het verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij ziekte van werknemers?

Antwoord

9 juni 2010

De Wet verbetering poortwachter verplicht werkgevers om een bedrijfsarts in te schakelen bij het ziekteverzuimbeleid. Dit is niet voor niets zo geregeld. Voor de haalbaarheid van de re-integratieplannen is het van groot belang dat de medische beperkingen van de werknemer goed in kaart worden gebracht.

Als arboprofessional kunt u erop letten of de bedrijfsarts inderdaad in actie komt als de werknemer twee weken na de ziektemelding nog niet hersteld is. Daarbij is het tevens verstandig erop toe te zien dat de arts alle informatie krijgt die hij nodig heeft om een goed oordeel te kunnen vellen. Speelt er een arbeidsconflict, dan moet de bedrijfsarts dit beslist te horen krijgen. Verder zult u ervoor moeten zorgen dat in deze fase van het verzuim aandacht wordt besteed aan het aanleggen van een re-integratiedossier.

Let op: als een werknemer binnen een week weer beter is, melden werkgevers dit verzuim soms niet aan de bedrijfsarts, bijvoorbeeld omdat ze het vergeten. Gebeurt dit ook in het bedrijf waar u werkzaam bent, dan is het tijd om het meldingsbeleid aan te scherpen. Als een werknemer met tussenpozen van minder dan vier weken verschillende keren achter elkaar kortstondig ziek is, worden die ziekteperioden namelijk samengevoegd tot één aansluitende periode. In dergelijke gevallen kan de werkgever gemakkelijk de wettelijk vastgelegde termijnen van het re-integratieproces overschrijden zonder dat hij het in de gaten heeft.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bedrijfsarts?

Ruud de Leede

Docent, Register Casemanager, Mediator

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar