Is het verstandig om bij een fusie contact op te nemen met de OR van de fusiepartner?

Antwoord

25 januari 2010

Bij een op handen zijnde fusie kan het raadzaam zijn om in een vroeg stadium contact op te nemen met de ondernemingsraad van de andere onderneming. Hiervoor zijn de volgende redenen aan te voeren:

  • Een gesprek met de OR van de fusiepartner kan veel informatie opleveren over de andere onderneming.
  • De beide ondernemingsraden kunnen afspraken maken over het tijdstip waarop zij advies uitbrengen en over de mate waarin – en de manier waarop – zij tijdens het proces met elkaar overleggen.
  • De ondernemingsraden kunnen alvast overleggen over de toekomstige organisatie van de medezeggenschap.

Aangezien een fusie altijd nog kan afketsen, is het belangrijk dat u in het beginstadium nog geen gevoelige informatie uitwisselt.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Fusie?

Jeroen Hettema

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar