Is het verstandig om voor leerlingen een arbeidsovereenkomst op maat te maken?

De werkgever hanteert momenteel voor leerlingen hetzelfde contract als voor vast personeel. Het enige verschil is het aantal arbeidsuren. Ik vraag me af of we niet een speciaal contract voor leerlingen moeten opstellen, waarin bijvoorbeeld is opgenomen dat het contract eindigt als de opleiding wordt gestaakt. Is dat mogelijk?

Antwoord

16 augustus 2016

Als de leerlingen een voor de werkgever productieve arbeidsprestatie leveren, kan worden gesproken van arbeid die wordt geleverd in het kader van een arbeidsovereenkomst. In dat geval is het niet zo vreemd voor de schriftelijke arbeidsovereenkomst gebruik te maken van het format dat binnen de organisatie voor het overige personeel wordt gebruikt. Uiteraard is het wel zaak dat format op onderdelen aan te passen en op maat te maken. Denk hierbij aan de arbeidsomvang, maar bijvoorbeeld ook aan de functiebeschrijving, de salariëring en een studiekostenbeding (als de werkgever de opleiding betaalt). En misschien is er een cao van toepassing die voorschriften voor deze specifieke 'doelgroep' bevat?

Uw vraag of het is toegestaan een ontbindende voorwaarde (luidende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, als de opleiding wordt gestaakt) op te nemen, is in het algemeen bevestigend te beantwoorden. Voor de geldigheid van zo'n voorwaarde is met name van belang dat de werkgever geen invloed kan uitoefenen/heeft uitgeoefend op het staken van de opleiding en dat het volgen/voltooien van de opleiding van groot belang is voor de invulling van de arbeidsovereenkomst. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

  • Hoe verwijder je Software Manager?

    Onlangs dook een pop-up op met de naam Software Manager en met een vreemde inhoud: een webpagina die niet opgehaald kan worden. Lijkt me niets zinvols, dus wil ik het...

  • Wat is BBL?

    BBL is de basisbegeleidende leerweg in het middelbaar beroepsonderwijs. Het is een combinatie van leren en werken, waarbij een deelnemer vier dagen in de week werkt en...

Heeft u een vraag over Praktijkleerovereenkomst?

Bart Agerbeek

Belastingadviseur, Partner

Agerbeek Advies
Adviseur is nu beschikbaar