Is huis op de zaak zetten voordeliger?

Ik heb onlangs een nieuwe woning gekocht. De woning heeft een aanbouw die ik gebruik als kantoorruimte voor mijn zaak. De woning kan ik dus volledig tot het ondernemingsvermogen rekenen. Wat zijn hiervan de voordelen?

Antwoord

17 april 2015

Het kan in bepaalde gevallen aantrekkelijk zijn uw woning tot het ondernemingsvermogen te rekenen. De hierop betrekking hebbende kosten, bijvoorbeeld rente en afschrijvingen vormen dan ondernemingslasten. Hier staat als nadeel tegenover dat de toekomstige waardestijging van de woning belast is.

Keuze

Of een bepaald vermogensbestanddeel tot uw ondernemings- of tot uw privévermogen behoort, is de keuze van u als ondernemer. U moet bij het maken van uw keuze wel binnen de grenzen van de redelijkheid blijven. Uit de fiscale rechtspraak blijkt dat als er een zakelijk gebruik is van minder dan 10%, de redelijkheid bepaalt dat het verplicht privévermogen is. Als het zakelijk gebruik meer is dan 90%, is er sprake van verplicht ondernemingsvermogen. Tussen deze twee grenzen is er sprake van zogenoemd keuzevermogen. Een eenmaal gemaakte keuze (voor ondernemings- dan wel privévermogen) kan alleen worden herzien als er bijzondere omstandigheden zijn.

Waardestijging

Een voordeel kan zijn dat bijvoorbeeld de onderhoudskosten en kosten van energie aftrekbaar zijn. Nadeel bij een ondernemingswoning is daarentegen de waarde van het privégebruik in de meeste gevallen 0,9% (het eigenwoningforfait) hoger is dan bij de woning die privé is. Ook is het zo dat door de werking van de MKB-winstvrijstelling (14%) er zakelijk effectief minder aftrek van hypotheekrente is. Tot slot moet u er rekening mee te houden dat een eventuele waardestijging van de woning belast wordt als winst uit onderneming (bij een verkoop van de woning of een staking van de onderneming).

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Eigen woning?

Ad Bonis

Accountant

Bonis Accountancy
Adviseur is nu beschikbaar