Is mijn in de bv meewerkende 
partner aanmerkelijkbelanghouder?

Ik ben dga en getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Mijn partner is werknemer in mijn bv, maar heeft zelf geen aandelen of certificaten in mijn bv. Het is voor mij onduidelijk of zij nu via mij een indirect aanmerkelijk belang heeft? En zo ja, betekent dit dan ook dat ze een gebruikelijk loon moet verdienen?

Antwoord

26 maart 2015

Er bestaat vaak onduidelijkheid over wie nu precies een aanmerkelijk belang heeft. Volgens de Belastingdienst heeft u een aanmerkelijk belang in een bv als u direct of indirect minimaal 5% van de aandelen of winstbewijzen in die bv heeft. Een aandeelhouder kan echter ook een aanmerkelijk belang hebben als hij of zij minder dan 5% van de aandelen in bezit heeft. 
Heeft u namelijk minder dan 5% van de aandelen, maar hebben familieleden of uw partner wel een aanmerkelijk belang? Dan heeft u als gevolg hiervan ook een aanmerkelijk belang. Een aanmerkelijkbelanghouder die bovendien werkzaamheden verricht voor de bv waarin hij dit belang heeft, wordt ook als dga aangemerkt en krijgt dus te maken met de gebruikelijkloonregeling.

Aandeelhouder

Aangezien u getrouwd bent, is er in dit geval sprake van een fiscaal partner. Toch heeft uw partner geen aanmerkelijk belang. Omdat uw partner geen aandelen heeft, is zij geen aandeelhouder. Ze heeft dus ook niet samen met u tenminste 5% van de aandelen. Pas op het moment dat zij minimaal één aandeel heeft, wordt uw partner wél aanmerkelijkbelanghouder. Uw aandelenbelang telt in dat geval namelijk mee.

Loon

Toch valt uw partner wel onder de gebruikelijkloonregeling, ook al is ze zelf geen aanmerkelijkbelanghouder. Fiscale partners van aanmerkelijkbelanghouders die meewerken in de bv van de aanmerkelijkbelanghouder, vallen namelijk óók onder de gebruikelijkloonregeling. Dit betekent echter niet dat uw partner direct minimaal € 44.000 moet verdienen! Als zij een loon heeft dat vergelijkbaar is met andere werknemers die een vergelijkbare functie hebben, zal de fiscus geen probleem hebben met een lager loon dan het minimum van € 44.000.

Fiscaal

Uw partner is dus geen aanmerkelijkbelanghouder. Toch spelen inkomsten uit uw aanmerkelijk belang wel degelijk een rol bij zijn of haar aangifte inkomstenbelasting. Deze mogen namelijk ook aan uw partner worden toegerekend, en dit kan fiscaal voordeel opleveren. In 2014 was het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang, het box 2-tarief, tijdelijk verlaagd van 25% naar 22% over de eerste € 250.000. Omdat uw partner uw fiscale partner is, gold dit verlaagde tarief over de eerste € 500.000, oftewel € 250.000 voor u beiden. Dat zij geen aanmerkelijk belang heeft, is hierbij niet van belang.

Verzekerd

Uw partner is overigens niet automatisch verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als uw partner dezelfde rechten en plichten heeft als uw andere werknemers, dus recht op loondoorbetaling bij ziekte, de verplichting om arbeid te verrichten en onderworpen is aan dezelfde gezagsverhoudingen als de andere werknemers, is hij of zij verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en is het hoge tarief ZVW van toepassing. Geldt dit allemaal niet voor uw partner, dan is er voor de werknemersverzekeringen geen sprake van een dienstbetrekking en is uw partner niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Ook is dan het lage tarief ZVW van toepassing. Uw partner heeft dan ook geen recht op een WIA- of WW-uitkering. 

Met ingang van 2015 is er veel veranderd in de gebruikelijkloonregeling. Op rendement.nl/bvtools vindt u een handig naslagwerk met alle wijzigingen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Directeur-grootaandeelhouder (dga)?

Henk ten Hove

Senior Salarisadviseur

216 Accountants
Adviseur is nu beschikbaar