Is schenking aan een cultuurinstelling voor mij fiscaal voordelig?

Ik wil als particulier een schenking doen aan een bepaalde instelling. Nu begreep ik dat ik deze gift in mijn aangifte in aftrek kan brengen, omdat de instelling staat ingeschreven als zogenoemde cultuurinstelling. Hoe werkt dit precies?

Antwoord

8 april 2015

Verschillende goede doelen worden door de Belastingdienst gezien als instellingen die het algemeen nut beogen. Die instellingen worden ook wel ANBI’s genoemd. U moet daarbij denken aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen. Alle schenkingen of giften die u doet aan een ANBI, zijn boven een bepaalde drempel en tot een bepaald maximum aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze drempel is afhankelijk van het uw verzamelinkomen (en dat van uw fiscale partner). Voor periodieke giften geldt een afwijkende regeling. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, geldt bij een periodieke gift namelijk geen drempel en geen maximum. Is een ANBI een culturele instelling, dan kan deze de status krijgen van een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Op de site van de Belastingdienst kunt u nakijken of een bepaalde instelling een ANBI is. Als achter de naam in de kolom activiteit ‘Cultuur’ staat, is deze ANBI officieel een culturele ANBI. Sinds 2012 geldt er een extra belastingvoordeel. Is er sprake van een culturele ANBI, dan mag u uw gift met een multiplier van 125% verhogen.De fiscus accepteert dus dat u meer aftrekt in box 1 dan u heeft geschonken.

Belastingschijf

Deze extra aftrek geldt voor alle giften, dus zowel de eenmalige als de periodieke giften, voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Een voorbeeld: u schenkt in 2014 € 2.000. Deze schenking levert u een aftrekpost op van € 2.500. Indien u in de hoogste belastingschijf valt, is uw fiscale voordeel dus € 1.300. Een schenking van € 2.000 kost u dan € 700 netto.