Is vergoeding van een router voor thuiswerken vrijgesteld?

Is het vergoeden van een router voor thuiswerken, waar maar twee uur in de week wordt gewerkt, een vrijgestelde vergoeding?

Antwoord

28 september 2016

Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zijn gericht vrijgesteld als deze voldoen aan het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium. Dit is het geval als:

 • de voorziening naar uw redelijke oordeel noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking;
 • u de voorziening betaalt en de kosten niet doorberekent aan de werknemer;
 • uw werknemer de voorziening moet teruggeven of de restwaarde van deze voorziening aan u moet betalen als hij deze niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking.

'Noodzakelijk' betekent dat de werknemer zonder de voorziening zijn dienstbetrekking niet goed kan uitoefenen. Dat houdt in dat de werknemer de voorziening voor zijn werk nodig heeft en gebruikt. De mate van dat gebruik is daarbij niet doorslaggevend, dus ook twee uur per week kan noodzakelijk zijn. Het eventuele privévoordeel dat de werknemer heeft van de voorziening, hoeft u niet tot het loon te rekenen.
Waar het om gaat is dat de voorziening naar uw redelijke oordeel noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking en u dus kunt aantonen dat deze voorziening gericht is op een optimale bedrijfsvoering.

Overigens valt een router onder "dergelijke apparatuur".

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Cafetariaregeling
  • Videocollege 9 minuten

  Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer belast loon kan ruilen voor onbelast loon. Met de komst van de werkkostenregeling (WKR) zijn er feitelijk meer mogelijkheden...

 • Beloningen
  • Videocollege 12 minuten

  In deze cursus wordt de fiscale behandeling van loon onder de loep genomen. Daarbij staat de behandeling van loon in geld en loon in natura centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan...

 • Noodzakelijkheidscriterium
  • Videocollege 7 minuten

  Het noodzakelijkheidscriterium is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR) en biedt een gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke...

[MB_prinsjesdag]

Heeft u een vraag over Werkkostenregeling (WKR)?