Kan de beperkte aansprakelijkheid in een modelovereenkomst (LTO) leiden tot schijnzelfstandigheid van de opdrachtnemer?

Bij de beoordeling van een overeenkomst van een opdracht is gebruikgemaakt van een modelovereenkomst (LTO). In de overeenkomst is afgeweken van de modelovereenkomst en is er een beperkte aansprakelijkheid vermeldt tot een bedrag van € 5.000. Bovendien zijn de artikelen (7.3 t/m 7.5) weggelaten.

Mijn vraag is: kan de beperkte aansprakelijkheid leiden tot schijnzelfstandigheid van de opdrachtnemer?

Antwoord

30 maart 2017

Om gebruik te kunnen maken van de goedkeuring van de Belastingdienst is belangrijk dat de geel gearceerde artikelen uit de gepubliceerde overeenkomsten letterlijk over te nemen. Het artikel over de aansprakelijkhied is niet geel gearceerd in de LTO-overeenkomst. Dit betekent dat de goedkeuring in stand blijft. Deze vervalt niet door een lagere aansprakelijkheid op te nemen.

De goedkeuring is een voorwaardelijke vrijwaring van inhoudingsplicht en zal alleen gelden als de feiten en omstandigheden waaronder gewerkt wordt, overeenkomen met de feiten en omstandigheden zoals neergelegd in de overeenkomst.

Als later bij een controle komt vast te staan dat de omstandigheden waaronder gewerkt wordt, anders zijn dan vastgelegd in de overeenkomst en bij de Belastingdienst tot de conclusie leiden dat wel sprake was van een dienstbetrekking, kan de Belastingdienst alsnog naheffingsaanslagen opleggen.

-------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Renee Pauli - Mazars

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Wet DBA
    • Videocollege 6 minuten

    De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt het systeem van de Verklaring arbeidsrelaties (VAR). Tot 1 juli 2018 hebben organisaties...

[MB_prinsjesdag]

Heeft u een vraag over Wet DBA?

Bart Agerbeek

Belastingadviseur, Partner

Agerbeek Advies
Adviseur is nu beschikbaar