Kan de COR gedeeltelijk advies uitbrengen over eenzelfde kwestie die bij de OR ligt?

Kan de COR bij een adviesaanvraag maar gedeeltelijk advies uitbrengen? DIt is nu het geval, omdat de bestuurder geen informatie wenst te geven over een van de bedrijven die onder de holding valt. Wij als OR hebben een adviesaanvraag gekregen over dezelfde kwestie, maar willen graag volledig advies geven. Wat is nu wijsheid? 

Antwoord

31 augustus 2016

De WOR kent wel de plicht voor de ondernemer om in de in artikel 25 genoemde voorgenomen besluiten die voor advies aan ondernemingsraad (of COR) voor te leggen. In de dagelijkse spraak wordt dit het adviesrecht van de OR/COR genoemd, maar feitelijk is er sprake van een adviesplicht voor de ondernemer. Er is echter geen plicht voor de ondernemingsraad om advies – al dan niet volledig – te geven. De wet bevat geen formele voorschriften hoe dat advies eruit moet zien. In de loop van de tijd zijn daar een paar varianten over ontstaan: positief, negatief, positief mits…, negatief tenzij…, of een inhoudelijk advies.

In de samenwerking tussen OR en COR is het volgende van belang voor het adviesrecht. Er kan maar op één plaats advies worden gevraagd: op COR- of OR-niveau. Maar om te adviseren heeft de OR helemaal geen adviesaanvraag nodig, dat kan ook ongevraagd. Als de raad dat in de vorm van een initiatiefvoorstel doet (WOR: artikel 23, 3e lid), moet dat minimaal één keer tijdens een overlegvergadering worden besproken alvorens de bestuurder een schriftelijk en gemotiveerd besluit neemt.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Centrale ondernemingsraad (COR)?

Walter Landwier

Senior trainer en adviseur

Schateiland
Adviseur is nu beschikbaar