Kan de OR een ongevalsanalyse opvragen?

Naar aanleiding van een ernstig arbeidsongeval heeft onze Amerikaanse eigenaar een ongevalsanalyse uitgevoerd. Kan de ondernemingsraad deze analyse opvragen?

Antwoord

13 december 2017

Als het goed is, zal door Inspectie SZW (traject) een ongevalsrapport zijn opgemaakt. Dat rapport zou door de Inspectie rechtstreeks óók naar de OR gestuurd moeten worden. Het recht daarop is terug te vinden in artikel 24, 5e lid van de Arbeidsomstandighedenwet:

‘De toezichthouder stelt ter voldoening aan artikel 5:18, zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht een rapport op; dit rapport en een rapport als bedoeld in het vierde lid zendt hij aan de werkgever, aan de ondernemingsraad of aan de personeelsvertegenwoordiging’.

Sowieso heeft de ondernemingsraad ook (op grond van artikel 31 e.v. van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)) recht op alle informatie die de raad voor zijn taak nodig heeft. In dit geval is dat het overleg met de bestuurder over de maatregelen die de ondernemer gaat treffen om herhaling van het ongeval te voorkomen en lering te trekken uit dit ongeval. U kunt dan ook op deze manier het ongevalsrapport/analyse opvragen.

--------------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Radboud Hafkenscheid - MZLeeuw

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Informatierecht van de OR
    • Videocollege 12 minuten

    Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook...

Heeft u een vraag over Informatierecht?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar