Kan een diensttijduitkering na vertrek?

Eén van onze werknemers is op 1 januari 1973 in dienst gekomen. Op 31 december 2012 is hij met vervroegd pensioen gegaan. Is dit wel of niet voldoende diensttijd voor een onbelaste jubileumuitkering van één maandloon?

Antwoord

9 april 2015

De werknemer is precies veertig jaar bij uw onderneming in dienst geweest. De letterlijke wettekst spreekt van het toekennen van een eenmalige beloning van maximaal een maandloon na het bereiken van een diensttijd van veertig jaar. Die diensttijd is door de werknemer behaald, dus u kunt de uitkering alsnog aan de werknemer uitbetalen.

Looncontrole

De diensttijduitkering is geen loon. U hoeft deze dus niet in de aangifte loonheffingen op te nemen. Wel moet u bij de loonadministratie de gegevens van deze uitkering vastleggen. U mag de gegevens ook elders documenteren, als uw belastingkantoor daar maar van op de hoogte is en u de gegevens op korte termijn beschikbaar kunt maken bij een looncontrole.
Bij het vaststellen van de hoogte van de onbelaste uitkering gaat u uit van het fiscale loon over een maand. Dat is het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen (kolom 14 van de loonstaat). U mag hierbij geen rekening houden met:

 • bijzondere beloningen die niet vast en gegarandeerd zijn, zoals tantièmes;
 • aanspraken die tot het loon horen.

Levensloop

Bij het fiscale loon van een maand telt u het maandbedrag op van:

 • het werknemersaandeel in de pensioenpremie;
 • de werknemersbijdrage voor aanspraken die overeenkomen met aanspraken op WW-, ZW-, WAZO- en WAO-/WIA-uitkeringen;
 • de werknemersbijdrage voor uitkeringen bij overlijden of invaliditeit door een ongeval;
 • bedragen die worden ingehouden in plaats van de hierboven genoemde premies en bijdragen;
 • de werknemersbijdrage in de levensloopregeling.

Bij het berekende bedrag telt u bovendien op:

 • 1/12 van de vakantiebijslag;
 • 1/12 van het jaarbedrag van vaste gegarandeerde bijzondere beloningen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Bewaarplicht: Bewaartermijnen
  • Videocollege 6 minuten

  In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De Belastingdienst moet namelijk de tijd hebben om uw...

 • Bewaarplicht: Loonadministratie
  • Videocollege 8 minuten

  Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als u de loonadministratie niet binnen uw eigen organisatie...

 • Uitdiensttreding van werknemers
  • Videocollege 7 minuten

  In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er komt namelijk meer kijken bij een eindafrekening...

Heeft u een vraag over Loonadministratie?

Henk ten Hove

Senior Salarisadviseur

216 Accountants
Adviseur is nu beschikbaar