Kan een minderjarig kind ook belasting in box 3 betalen?

Antwoord

15 februari 2010

Nee, de rendementsgrondslag van een minderjarig kind wordt toegerekend aan de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent over het kind. Hebben beide ouders het gezag, dan wordt de grondslag gelijkelijk over beiden verdeeld.

In het kalenderjaar dat het kind meerderjarig wordt, wordt het kind vanaf 31 december van dat jaar zelfstandig in de belastingheffing van box 3 betrokken,

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Inkomstenbelasting (IB)?

Hans van der Ven

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar