Kan een OR uit de GOR stappen en kunnen GOR-leden in de COR blijven zitten tot het einde van hun zittingsperiode?

Ons concern bestaat uit een overkoepelende holding maatschappij, een moederbedrijf en twee dochterondernemingen. De medezeggenschap bestaat uit een COR die voor het overkoepelende gedeelte de medezeggenschap (mz) regelt, de GOR regelt de mz voor de twee dochtermaatschappijen en de OR regelt de mz voor de afzonderlijke ondernemingen. Nu is de zetelverdeling in de GOR 3:2 en is bij stemming onze onderneming altijd in de minderheid. Er is al jaren lang een rivaliteit aan de gang, daar waar wij als OR voor de dialoog kiezen gaat de andere OR op oorlogspad en slepen ons daarin mee. Er wordt gecorrespondeerd namens de GOR terwijl onze OR geen mening is gevraagd of onze mening wordt genegeerd. Er is dus sprake van een onwerkbare situatie. Kunnen wij als OR uit de GOR stappen en dus de medezeggenschap via de bedrijfseigen OR laten gaan. Bijkomende zaak is ook dat er via de GOR er twee leden gekozen worden die in de COR zitten. Mijn vragen zijn dus eigenlijk:

Kan een OR zomaar uit de GOR stappen?

Kunnen de GOR-leden die in de COR zitten dan gewoon blijven zitten tot het einde van hun zittingsperiode?

Antwoord

17 april 2015

Twee aannames van mijn kant:

De GOR is ingesteld omdat het bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR in de betrokken ondernemingen. Daar is goed over nagedacht.

Bij de instelling van de GOR is door de aangesloten OR-en bewust gekozen voor een samenstelling op basis van het evenredigheidsbeginsel.

Wat uw vragen betreft; ik moest mij inhouden om niet direct naar de WOR te grijpen en onderliggende jurisprudentie. In het geval van een GOR (er van uitgaande dat u het hier over een groepsondernemingsraad heeft, conform artikel 33.3) kom je daar in het licht van de beschreven problematiek niet heel ver mee. Als er na jaren nog sprake is van dergelijke verschillen in medezeggenschapscultuur dan heb je niet veel aan wetgevende kaders. Om concreet in te gaan op uw vragen:

ad 1.

Ja, een OR kan uit de GOR stappen. Er ligt dan een probleem op het bordje van de ondernemer én de medezeggenschap. Er is sprake van een gebrekkige GOR en ook de COR moet hier last van hebben. Er bestaat wat dat betreft wel jurisprudentie op het niveau van OR-en. Van belang bij deze uitspraken is dat de OR dan nog wel bestaansrecht heeft. En als er aan het quotum wordt voldaan er zelfs nog besluiten kunnen worden genomen. U zult uw GOR-reglement er op na moeten slaan om te kijken of dit het geval is. De aan de GOR overgedragen bevoegdheden schuiven niet automatisch mee naar uw bedrijfseigen OR. Dit lijkt me een probleem voor alle partijen! Of het moet zo zijn dat u dit heeft vastgelegd in een ondernemingsovereenkomst.

ad 2.

Artikel 34.5 is over continuering van het COR-lidmaatschap duidelijk; als je niet langer lid wenst te zijn van de GOR eindigt van rechtswege het lidmaatschap van de centrale ondernemingsraad.

Ik zie uw vragen als een soort laatste noodgreep. Wellicht zijn er door betrokkenen meerdere wegen bewandeld (b.v. paritaire zetelverdeling, evaluatie werkwijze, mediation etc...) om er met de twee partijen uit te komen. Dat lijkt mij de koninklijke weg. De GOR is er immers om het gemeenschappelijke belang van de betrokken bedrijven c.q. werknemers te vertegenwoordigen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Introductiecursus Ondernemingsraad
  • Videocollege 10 minuten

  Bent u recent lid van de ondernemingsraad geworden of overweegt u zoiets te gaan doen? Of loopt u al een poosje mee en heeft u behoefte aan een opfriscursus? Dan is deze praktische...

 • OR in de praktijk
  • Videocollege 33 minuten

  Op het gebied van medezeggenschap is er ontzettend veel in beweging. Wilt u als OR-lid kunnen bijhouden wat werkelijk belangrijk is, dan moet u overzicht hebben en ook het overzicht...

 • Informatierecht van de OR
  • Videocollege 12 minuten

  Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook...

Heeft u een vraag over Ondernemingsraad?

Radboud Hafkenscheid

Opleider, adviseur, redacteur medezeggenschap

MZLeeuw
Adviseur is nu beschikbaar