Kan een subsidie lager uitvallen?

Onze organisatie heeft vorig jaar subsidie aangevraagd ter bevordering van culturele activiteiten. Nu we aan het einde van het project zijn gekomen, blijkt dat het definitieve subsidiebedrag lager uitvalt dan het bedrag dat de gemeente in eerste instantie had toegezegd. Kan dat zomaar?

Antwoord

20 april 2015

Er is een verschil tussen de subsidietoekenning en de subsidievaststelling. Nadat een subsidie is toegekend, kan eventueel een voorschot worden uitbetaald, maar pas aan het eind van het traject stelt de gemeente het definitieve subsidiebedrag vast.

Toekenningsbeschikking

In de meeste gevallen bevat een toekenningsbeschikking een aantal voorwaarden waar uw organisatie aan moet voldoen. Deze voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op:

  • de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten;
  • de kosten van het project;
  • de start- en einddatum van het project.

Als uw organisatie aan alle eisen voldoet, zal de vastgestelde subsidie in principe gelijk zijn aan de vooraf toegekende subsidie. 
In sommige gevallen mag de eindbeschikking echter lager uitvallen:

  • als de activiteiten niet allemaal of helemaal niet zijn uitgevoerd;
  • als de werkelijke kosten lager zijn dan begroot;
  • als u niet aan alle voorwaarden voldoet;
  • als u de gemeente onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 
Overigens heeft u wel altijd de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de eindbeschikking door de gemeente.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Subsidie?

Hans Broekhuis

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar