Kan een werknemer zich beroepen op het feit dat er mondeling een arbeidsovereenkomst is afgesproken?

Vorig jaar hebben wij een werknemer aangenomen op basis van een 0-urencontract. Voor dit dienstverband was destijds (nog) geen schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld (en ondertekend). Begin dit jaar werd deze werknemer ziek. Volgens de Arbodienst zal hij niet op korte termijn herstellen. Volgens de onderneming is er in eerste instantie met de werknemer afgesproken dat ze het een halfjaar zouden bekijken. In de cao is bepaald dat de werknemer er vanuit kon gaan dat hij voor onbepaalde tijd in dienst was als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst was. Kan hij zich nu beroepen op het feit dat er mondeling een halfjaar was afgesproken nu er geen cao is en de werkgever nergens heeft vastgelegd welk arbeidsvoorwaardenreglement hij volgt?

Antwoord

6 januari 2016

In de laatste CAO die op de onderneming van toepassing is, is opgenomen dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. In het algemeen geldt dat degene die stelt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, dit ook moet bewijzen. Het komt dan aan op wat partijen over en weer kunnen stellen en bewijzen en dit hangt van diverse omstandigheden en van de specifieke situatie af. De werknemer kan dus niet zomaar stellen dat er een contract voor onbepaalde tijd is, omdat er geen schriftelijk contract was. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Arbeidsovereenkomst
  • Videocollege 28 minuten

  Wilt u personeel aannemen, dan moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld. Zo'n overeenkomst kan zo uitgebreid worden als u zelf wilt. U en ook uw toekomstige werknemer(s) hebben...

 • WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst
  • Videocollege 7 minuten

  In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst. Om de positie van flexwerkers te versterken, verandert de WWZ een aantal zaken op het gebied...

 • Arboregels voor flexibele werknemers
  • Videocollege 12 minuten

  Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die...

Heeft u een vraag over Arbeidsovereenkomst?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar