Kan ik de bijtelling ongedaan maken?

Eén van onze werknemers heeft een auto van de zaak waarvoor wij bijtelling toepassen in verband met privégebruik. Achteraf blijkt dat hij minder dan vijfhonderd kilometer privé heeft gereden. Kan ik de bijtelling nu nog corrigeren?

Antwoord

14 april 2015

Door vooraf een ‘Verklaring geen privégebruik’ te ondertekenen kan een werknemer met een auto van de zaak waarin hij minder dan vijfhonderd kilometer privé rijdt, aan de bijtelling ontkomen. Blijkt achteraf dat ten onrechte een bijtelling heeft plaatsgevonden, dan zijn er drie mogelijkheden om dit te corrigeren:

  1. De werknemer geeft door middel van een bezwaarschrift of een ‘verzoek om ambtshalve vermindering’ bij de fiscus aan dat de bijtelling onterecht was. De werknemer moet daarbij bewijsstukken overleggen. De Belastingdienst legt vervolgens een (negatieve) correctieverplichting aan uw onderneming op. Dit is de beste optie.
  2. De werknemer geeft een lager loon (zonder de bijtelling) op in zijn aangifte inkomstenbelasting, maar wel de daadwerkelijk ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen. De te veel ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt dan met de aanslag inkomstenbelasting verrekend. Uw werknemer moet het noodzakelijke bewijs wel kunnen leveren, als de Belastingdienst daarom vraagt. Als de aanslag inkomstenbelasting over het betreffende jaar al vastgesteld is, kan de werknemer bezwaar maken.

Belang

Het bewaren van de bewijsstukken bij uw administratie is voor uw onderneming van groot belang. Blijkt namelijk bij een belastingcontrole dat het bewijs onvoldoende is geweest, dan wordt uw onderneming geconfronteerd met een naheffingsaanslag.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Auto van de zaak?

Henk ten Hove

Senior Salarisadviseur

216 Accountants
Adviseur is nu beschikbaar