Kan ik de reiskostenvergoeding uit het buitenland declareren zonder bon?

Een van onze collega's heeft een dienstreis in Korea gemaakt van 4 weken en een declaratie ingediend voor de gemaakte kosten, maar niet alle kosten zijn gedekt door een bon. Kunnen wij hem deze gemaakte kosten vergoeden? Hij geeft aan dat voor veel taxi/maaltijden kosten geen bon verkrijgbaar was, maar hoe kunnen we dit uitleggen aan de belastingdienst? En zijn deze kosten aftrekbaar of moeten we dit meenemen in de vrije ruimte? 

Antwoord

23 februari 2017

In principe kunnen de daadwerkelijke gemaakte kosten worden vergoed. Hiervoor moeten echter wel bonnen of declaraties worden ingediend en bewaard worden in de administratie.

Als bonnen niet aanwezig zijn, maar het wel aannemenlijk is dat de kosten zijn gemaakt, kunnen deze worden vergoed. Het is wel mogelijk dat discussie ontstaat met de Belastingdienst. Als echter iemand een heenrit heeft gemaakt met een taxi en daar wel een bon van heeft, is het aannemenlijk dat hij eenzelfde bedrag besteed heeft aan de terugreis. Hetzelfde geldt ten aanzien van de maaltijden. Als de kosten voor de maaltijden waar hij geen bon van heeft, gelijk zijn aan de overige maaltijden waar wel een bon van voorhanden is, kan je voor de vergoeding aansluiten bij deze andere maaltijden.

Voor de kosten van tijdelijk verblijf buiten de werkplek (dienstreizen e.d.) geldt een gerichte vrijstelling. Deze komen niet ten laste van de vrije ruimte.

------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Mazars

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Reiskosten?

Jeroen Hettema

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar