Kan ik ESF-subsidie aanvragen voor een PMO?

Ik heb een vraag over een subsidieaanvraag. Wij proberen subsidie te krijgen voor een groot PMO-onderzoek. Is dat een geschikt onderwerp voor de ESF subsidie?

Antwoord

26 september 2016

Een individueel bedrijf kan direct en zelf (dus: niet als onderdeel van een samenwerkingsverband) gebruikmaken van de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen.

Een periodiek onderzoek kan onder de regeling worden opgevoerd, zij het dat activiteiten die onder (arbo)wettelijke verplichtingen vallen niet subsidiabel zijn. De subsidieverstrekker spreekt zelf bijvoorbeeld over 'het introduceren van algemene periodieke onderzoeken (APK’s). Bevindingen uit dergelijke onderzoeken kunnen ook leiden tot advisering over het nemen van maatregelen in de organisatie die er aan bijdragen dat mensen gezond en veilig aan het werk blijven.' 

Het is heel goed mogelijk om, op basis van de bevindingen van de onderzoeken, een vervolg in een project te presenteren (dus: naast een analysefase ook een implementatiefase) waarin medewerkers worden begeleid bij de implementatie van het advies van een extern adviseur.

Let wel: alleen de kosten van de externe adviseur zijn subsidiabel. Dit betekent dat de adviseur dan ook bij het implementatiedeel betrokken dient te worden.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Subsidie?

MKB Kredietcoach

Diverse adviseurs

MKB-kredietcoach
Adviseur is nu beschikbaar