Kan ik mijn vakantiedagen overhevelen naar mijn pensioenfonds?

Bestaat de mogelijkheid om vakantie dagen over te hevelen naar mijn pensioenfonds? En zo ja, op welke manier kan dit? Wordt hier ook belasting over ingehouden?

Antwoord

20 december 2017

Ik ben niet bekend met het fenomeen vakantiedagen overhevelen naar pensioenfonds. Ook onze pensioenspecialist (ik heb navraag gedaan voor u) is hier niet mee bekend.

Bij einde dienstverband dient de werkgever de opgebouwde doch niet genoten vakantiedagen uit te betalen in geld. Afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden kan het mogelijk zijn om vakantiedagen op te sparen zodat voorafgaand aan het pensioen een periode vakantie kan worden genoten. Of er op deze wijze vakantie kan worden gespaard en opgenomen, hangt echter af van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden (en de vervaltermijn van de vakantiedagen).

Afhankelijk van het pensioenfonds en toepasselijke voorwaarden is het soms mogelijk om verhoging van het pensioen te realiseren met een deel van het salaris, vakantiegeld, een bonus of met spaarloon. Zonder toestemming van de werkgever is het evenwel niet mogelijk om (de waarde van) vakantiedagen over te hevelen naar het pensioenfonds. Indien de werkgever hiermee instemt dan zal de mogelijkheid daartoe bovendien nog afhangen van het pensioenfonds. Of en hoeveel belasting hierover wordt geheven is een fiscale vraag en kan ik om die reden helaas niet beantwoorden.

---------------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Laura Zuydgeest - GMW Advocaten

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Pensioen via de werkgever?

Bart Agerbeek

Belastingadviseur, Partner

Agerbeek Advies
Adviseur is nu beschikbaar