Kan ik sponsorkosten van de voetbalclub als bedrijfskosten opvoeren?

19 juli 2019

Kan ik de kosten van sponsoring van de plaatselijke voetbalclub als bedrijfskosten opvoeren?

Als er sprake is van sponsoring waarmee een reëel zakelijk belang gemoeid is, zijn de kosten voor uw onderneming inderdaad fiscaal aftrekbaar. Is dit reële zakelijke belang er niet, dan zijn de kosten ook niet aftrekbaar. Het zakelijke belang kan zich uiten in de publiciteit die u met de sponsoring verwerft. U krijgt bijvoorbeeld een vermelding op de website. Deze publiciteit is aan te merken als reclame, waardoor de sponsorkosten voor 100% aftrekbaar zijn. De BTW op sponsorkosten is ook volledig aftrekbaar. Het is dan wel van belang dat u een factuur ontvangt waarop de prestatie vermeld staat.

Scheidslijn niet altijd duidelijk

In het geval van sponsoring van familieleden zal de scheidslijn tussen een zakelijk en persoonlijk belang niet altijd even duidelijk zijn. De fiscus wil de aftrek dan wel eens niet toestaan. Het argument daarbij is dat de uitgaven zijn gedaan om de persoonlijke behoeften van de ondernemer te bevredigen. In de rechtspraak komt regelmatig de vraag aan de orde of sponsoring van familieleden zakelijk is. Zo ook in twee zaken die Hof Arnhem en Rechtbank Leeuwarden behandelden. Het ging hier om een onderneming van een vader die zich bezighield met de in- en verkoop van karts. Zijn zoon deed aan autoracen en de onderneming sponsorde het racen. In beide zaken was het de vraag of de sponsorkosten zakelijk waren. Het hof vond dat de sponsoring wel enig zakelijk belang had, maar dat de kosten onredelijk hoog waren. Het stond de aftrek wel toe, maar voor lagere bedragen.

Geen sprake van hobby zijn

In de zaak bij de rechtbank ging het om de aftrek van BTW op de reclamekosten. Deze BTW was volgens de rechter beperkt aftrekbaar. De autosport was een hobby van de ondernemer. De activiteiten in de autoracerij waren voor de onderneming een visitekaartje. De uitgaven waren daarom voor een deel bedoeld om de persoonlijke behoeften van de ondernemer te bevredigen, en voor een deel toe te rekenen aan zijn onderneming.