Kan ik wel alleen op scholing gaan?

Bij de vorige verkiezingen is de OR van onze organisatie deels vernieuwd. Ik ben één van de drie nieuwe leden. De andere twee vinden het net als de vijf ‘oude’ leden te duur om op scholing te gaan. Kan ik me nu toch zelf laten scholen of moet ik me bij het meerderheidsstandpunt neerleggen?

Antwoord

26 maart 2015

Het recht op scholing en vorming is geregeld in artikel 18 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en is een individueel recht. Ook als uw ondernemingsraad besluit om geen gebruik te maken van dat recht, staat het individuele leden vrij om dat wel te doen. Zeker voor nieuwe leden valt daarvoor veel te zeggen. Maar ook een gezamenlijke training is wenselijk als de raad wordt ververst.

Zak

Dat ondernemingsraden scholing te duur vinden, heeft alles te maken met de crisisjaren en het wegvallen van de bijdrageregeling vanaf begin 2013. Het zegt ook veel over de mate waarin ondernemingsraden zich verantwoordelijk voelen voor hun uitgaven. Vóór 2013 zorgde de bijdrageregeling voor een korting op de kosten van scholing inclusief accommodatie die kon oplopen tot 40%. Dat werd direct door het opleidingsinstituut verrekend, waardoor de ondernemingsraad en de werkgever alleen de nettoprijs van de training zagen.
Dat is ondertussen flink veranderd! De OR krijgt nu gepeperde rekeningen en vraagt zich – vaak als eerste – af of dat wel verantwoord is nu het economisch zo slecht gaat. Daarbij vergeten veel OR’en dat de werkgevers die bijdrageregeling zelf betaalden via de zogeheten WOR-heffing. Als de OR nu niet op scholing gaat, houdt de werkgever dat geld gewoon op zak.

Risico

Het is ook maar de vraag of het verstandig is om de OR-scholing te schrappen of op te schorten. Onder andere door de crisis krijgen veel ondernemingsraden te maken met onaangename besluiten die mogelijk grote gevolgen hebben voor hun achterban. Het inschakelen van een eigen adviseur is al gauw duurder dan scholing, dus als de raad dat ook overslaat, dreigt het risico dat hij kansen laat schieten en zijn vertegenwoordigende rol minder goed vervult.
Dat speelt ook bij een vernieuwde OR aan het begin van zijn zittingsperiode. Het is gebruikelijk dat door de verkiezingen slechts een deel van de raad wordt ververst. Het feit dat er al een aantal ervaren leden zitten, maakt het moeilijker voor de nieuwkomers om hun eigen ideeën in te brengen. De rollen zijn al verdeeld en mogelijk wordt de werkwijze vanuit het verleden gewoon op dezelfde manier voortgezet.

Duur

In lid 2 van artikel 18 van de WOR staat dat de leden van de raad recht hebben op een aantal dagen scholing per jaar. Lid 3 stelt het minimum van dat recht op vijf dagen per OR-lid per jaar. Alleen over het meerdere moet u vooraf overleggen met de bestuurder. Die vijf dagen zijn dus een individueel recht waarbij natuurlijk wel geldt dat de kosten van die dagen binnen de perken moeten blijven. 
De SER heeft daar een richtprijs voor vastgesteld die in 2014 ligt op € 1.010 per dagdeel voor een scholing voor de gehele OR en € 180 per dagdeel voor een open inschrijvingscursus. Een open inschrijving werkt met een vast programma waar individuele leden aan kunnen deelnemen. Zolang u binnen die bedragen blijft, is er geen discussie nodig over de vraag of de scholing te duur is.

Opbrengst

Als de twee andere nieuwkomers echt geen scholing willen, zal het u alleen niet lukken om een teamscholing voor elkaar te krijgen, want daar moet de OR inderdaad als collectief over beslissen. Dat wil niet zeggen dat u dan uw individuele scholingsrecht op basis van artikel 18 WOR niet meer kunt benutten. Zoek daarom een open inschrijvingscursus uit die u aanstaat en stel de OR en bestuurder ervan op de hoogte dat u hieraan wilt deelnemen. Misschien bedenken de twee anderen zich nog en in dat geval neemt u met zijn drieën deel aan de cursus. Dat komt de opbrengst alleen maar ten goede.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over OR-scholing?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar