Kan ik wel dividend uitkeren?

Omdat voor dit jaar het tarief voor dividend uit de eigen bv over de eerste € 250.000 is verlaagd van 25% naar 22%, ben ik van plan mijzelf dit jaar nog dividend te gaan uitkeren. Moet ik hierbij nog ergens rekening mee houden?

Antwoord

8 april 2015

Normaal gesproken wordt over een dividenduitkering 15% dividendbelasting geheven en 10% aanvullende heffing bij de inkomstenbelasting. Omdat de overheid haar cashflow wil stimuleren, heeft ze de aanvullende heffing verlaagd naar 7%. Dit verlaagde tarief geldt alleen in 2014 en tot een inkomen in box 2 van € 250.000 per belastingplichtige. Bij fiscale partners gaat het dus om € 500.000. Met de maximale dividenduitkering van € 500.000 levert die belastingverlaging een besparing van € 15.000 op. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt en kunt maken, is het aantrekkelijk om dat zo snel mogelijk te doen. Het uitgekeerde bedrag zal normaliter namelijk tot uw box 3-vermogen gaan behoren. Voor de heffing over het box 3-vermogen is 1 januari de peildatum. Omdat het geld in privé onbelast rendeert, is het raadzaam de uitkering dan ook zo snel mogelijk te doen. Het rendement van de gelden wordt namelijk tot aan het moment van uitkering belast bij de bv.
U zult wel na moeten gaan of uw bv in staat is om na de dividenduitkering aan haar betalingsverplichtingen te blijven voldoen. Als er een pensioen- of lijfrentevoorziening op de balans staat, is extra waakzaamheid geboden. Vaak wordt die verplichting op de balans van de bv namelijk volgens de fiscale rekenregels gewaardeerd. De werkelijke verplichting is dan vaak fors hoger (in bepaalde gevallen wel meer dan tweemaal zo hoog).

Einddoel

Eén van de oorzaken hiervan is dat voor de bepaling van de hoogte van de fiscale pensioenvoorziening wordt gerekend met een rente van 4%. Commercieel is dit echter niet haalbaar. Dat wil dus zeggen dat in werkelijkheid een lager rendement op de voorziening wordt behaald. U moet dus meer inleggen om hetzelfde einddoel te bereiken. Keert u dividend uit zonder daarmee rekening te houden, dan bestaat de kans dat de fiscus dit ziet als een fictieve afkoop van uw oudedagsvoorziening met alle gevolgen van dien (waarde pensioenaanspraak belast in box 1, alsmede 20% revisierente).

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Dividend?

Ad Bonis

Accountant

Bonis Accountancy
Adviseur is nu beschikbaar