Kan ingegaan pensioen van eigen beheer blijven staan op de balans?

Blijft de reeds bestaande pensioenvoorziening op de balans staan zonder wijziging in grondslagen en met de gebruikelijke jaarlijkse berekening op basis van de actuariele waarde (fiscale waarde staat reeds op commerciele balans) als het pensioen in eigen beheer reeds is ingegaan en waarbij er na 1 januari 2017 niets zal wijzigen? 

Antwoord

7 december 2016

Bij een reeds ingegaan pensioen wordt er niet meer opgebouwd. Dit betekent dat het niet nodig is deze opbouw voor toekomstige jaren stop te zetten. De voorziening blijft op de balans staan en zal jaarlijks actuarieel worden berekend. De gedane uitkering gaat eraf en er volgt wat dotatie in verband met de renteaanwas. Deze werknemers hoeven inderdaad geen concrete actie te ondernemen.

Voor nog in opbouw zijnde pensioenen geldt dat de opbouw wel moet worden stopgezet. De pensioenopbouw moet premievrij worden gemaakt middels een besluit van de AvA. Hiervoor is een termijn tot 1 april 2017 beschikbaar. Verdere opbouw vindt niet meer plaats. De voorziening wordt wel nog jaarlijks opgerent. Verdere actie is niet vereist.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Pensioen in eigen beheer?

Dirk-Jan Plate

Pensioenadviseur

Pensioenlogica
Adviseur is nu beschikbaar