Kan ondernemer verplichte aansluiting winkeliersvereniging afwijzen?

In het huurcontract van een winkelier staat een verplichte aansluiting bij de winkeliersvereniging. Klopt het dat een winkelier op grond van de vrijheid van vereniging het lidmaatschap mag opzeggen, ongeacht dit contractueel is vastgelegd? Is de winkelier verplicht de contributie over 2016 aan haar over te maken?

Antwoord

16 augustus 2016

Als in de huurovereenkomst is opgenomen dat de winkelier verplicht is aangesloten te blijven bij de winkeliersvereniging gedurende de huurtermijn, zal de winkelier in principe de huurovereenkomst schenden als hij dit niet doet. De tekst van de huurovereenkomst en eventuele consequenties die hieraan verbonden worden zijn daarbij van belang. Naast de verplichtingen zoals die uit de huurovereenkomst blijken, zullen waarschijnlijk ook de statuten van de winkeliersvereniging bepalingen over de opzegging van het lidmaatschap bevatten. Het is ook aan te raden om de statuten hierop na te kijken.

Het recht op vrijheid van vereniging behelst het recht om een vereniging op te richten. Dit staat in principe los van de contractuele verplichting tot deelname aan de winkeliersvereniging. De statuten van de winkeliersvereniging zullen bepalingen bevatten over de manier waarop het bestuur van de vereniging wordt ingericht. Hieruit kan (bijvoorbeeld) worden afgeleid of één persoon alle functies (voorzitter, secretaris en penningmeester) mag vervullen. Het is de algemene ledenvergadering van de vereniging die bevoegd is om het bestuur te benoemen, schorsen of ontslaan. De statuten kunnen bepalingen hebben die van dit uitgangspunt afwijken. De regels met betrekking tot het betalen van contributie zullen ook in de statuten of reglementen op basis van die statuten zijn vastgelegd. Zonder nadere informatie kan niet beoordeeld worden of er een geldige reden is om de contributie niet te betalen. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Vereniging?

Frans Jacobs

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en professionele vaardigheden

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar