Kan werknemer zijn eigen vertrouwenspersoon kiezen?

Een werknemer ontvangt hulp van een externe hulpverlener op kosten van het bedrijf. Kan hij, op advies van die hulpverlener, zelf een persoonlijke vertrouwenspersoon vragen in plaats van de vertrouwenspersoon van het bedrijf?

Antwoord

30 november 2016

Dat hangt af van het traject waarbinnen deze hulpverlening wordt gegeven. Een goede band tussen cliënt en hulpverlener is heel belangrijk om het maximale resultaat te kunnen behalen, maar dat mag nooit ten koste van de belangen van de werkgever gaan. Als er een gegronde reden is, kan op het verzoek worden ingegaan. Als het idee bestaat dat er geen goede reden is, kan het verzoek onvervuld blijven.

Een bijzondere situatie doet zich voor als de werknemer ziek is. Als dit traject is ingezet als re-integratietraject, kan de werkgever de wensen van de werknemer naast zich neerleggen, als deze niet voldoende onderbouwd zijn. Dan heeft de werkgever ook de mogelijkheid de loondoorbetaling te staken, zolang de werknemer niet meewerkt.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Vertrouwenspersoon?

Hilde Vossen

Veranderspecialist

De Veranderspecialist
Adviseur is nu beschikbaar