Kan zieke werknemer kandidaat zijn bij OR-verkiezingen?

Onlangs hebben we verkiezingen uitgeschreven voor de volgende OR. Er is een collega die zich verkiesbaar stelt, maar de komende drie maanden zeker 100% in de Ziektewet zit. Over drie maanden zal hij wellicht deels weer aan het werk kunnen. Meer dan 50% zal dat niet zijn. We hebben met hem gepraat, maar hij trekt zich niet terug. Ons reglement voorziet hier niet in. Hoe gaan we hiermee om? 

Antwoord

1 december 2016

Het subtiel manipuleren van de kandidatenlijst zou niet in het woordenboek van de ondernemingsraad thuishoren. Uw zieke collega heeft het volste recht zich kandidaat te mogen stellen voor de ondernemingsraad; het zijn uw en zijn collega’s die – al dan niet – hun stem aan hem zullen geven. Als hij voldoende stemmen trekt, dan zullen diegenen die op hem gestemd hebben daar goede redenen voor hebben. Dat mandaat mag en kan niet zomaar genegeerd worden. De ondernemingsraad wordt immers op grond van democratische verkiezingen gekozen.

Uw regelement aanpassen – lees: kandidaatstelling beperken op grond van actuele gezondheid – is in strijd met de wet en is te ontraden. Iedere in de onderneming werkzaam persoon moet zich kandidaat kunnen stellen als hij aan de voorwaarden voor het passief kiesrecht voldoet.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over OR-verkiezingen?

Radboud Hafkenscheid

Opleider, adviseur, redacteur medezeggenschap

MZLeeuw
Adviseur is nu beschikbaar