Klopt het dat wij soms mogen afwijken van de Arbeidstijdenwet?

2 oktober 2020

Klopt het dat wij in sommige gevallen mogen afwijken van de Arbeidstijdenwet omdat er voor bepaalde groepen werknemers andere regels gelden?

In de Arbeidstijdenwet (ATW) staan regels over de werktijden, pauzes en rusttijden van werknemers. In het Arbeidstijdenbesluit (ATB) staan uitzonderingen, aanvullende regels en afwijkingen op de ATW. Voor veel daarvan geldt echter dat toepassing pas mogelijk is na een cao-akkoord daarover.

Het ATB kent algemene uitzonderingen die gelden voor bepaalde werknemers en voor bepaalde situaties. Een belangrijk deel van de regels uit de Arbeidstijdenwet geldt volgens het Arbeidstijdenbesluit niet voor ‘leidinggevenden en hoger personeel’ die ten minste drie maal het minimumloon verdienen. Dit is in 2020 meer dan € 58.000 bruto op jaarbasis, exclusief vakantiebijslag. Voor werknemers die in deeltijd werken geldt dit bedrag naar rato.

Nachtdienst

Maar de regels van de ATW gelden weer wél voor werknemers die in de nachtdienst werken, of werk doen waaraan ernstige gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van personen zijn verbonden. De bepalingen uit de ATW gelden ook voor de veel verdienende werknemer die in de mijnbouw of op een windpark werkt, tenzij deze werknemer in hoofdzaak leidinggeeft.

Zwanger

De hiervoor genoemde uitzonderingen gelden niet voor zwangeren. Voor hen gelden wel andere bijzonderheden. Zo hebben ze recht op extra pauzes en hoeven ze in principe geen nachtdiensten te draaien of over te werken. Sterker nog; een zwangere vrouw heeft recht op regelmatige arbeids- en rusttijden. Vanaf vier weken voor de vermoedelijke datum van bevalling tot zes weken na de bevalling mag zij niet werken: het zwangerschapsverlof. De eerste negen maanden na de geboorte mag de vrouw haar werk onderbreken voor borstvoeding of kolven. De werkgever moet hiervoor een geschikte ruimte ter beschikking stellen en de kolftijd doorbetalen.